RETO for HÅP

Gratis hjelp til rusmisbrukere

Vi er en kristen, selvstendig og ideell stiftelse som er uavhengig av støtte fra statlige organer og andre enheter.

KORT OM RETO GENERELT

“Reto a la esperanza” (Utfordring til håp) ble grunnlagt i 1985 i Spania, med intensjonen om å gi gratis hjelp til alle som ønsker det, uten noen som helst form for sosial, rasemessig, religiøs, seksuell eller sykdomsbasert diskriminering.

Stiftelsen Reto er en selvstendig, privat og ideell stiftelse som ikke er avhengig av støtte fra statlige organer, andre organisasjoner eller enheter. Tusenvis av mennesker har vært innom RETO, og vi har forsøkt å behandle alle individuelt. Man forsøker alltid å ta hensyn til den enkeltes personlige og sosiale situasjon.

Behersker du spansk, kan du få et større innblikk i Stiftelsen Reto på den spanske hovedsiden: http://www.asociacionreto.org

RETO i Norge

Stiftelsen Reto startet sitt arbeid i Norge i 2005. Vi holder til på Nesset bo- og behandlingssenter i Tomter (bildet) og på Løken gård i Spydeberg (Østfold).

Vårt arbeid i Norge er i stor grad det samme som internasjonalt – å gi gratis hjelp til narkotikamisbrukere og andre vanskeligstilte mennesker, uten noen form for sosial, rasemessig, religiøs, seksuell eller sykdomsbasert diskriminering.

Hjelpen gis frivillig og uten kompensasjon. Hjelpen tilpasses hver persons behov. Vi forsøker også å jobbe prevantivt gjennom informasjonsarbeid og aktiviteter for unge i nærmiljøet.

Nesset bo- og behandlingssenter – Tomter

 

ØKONOMISK GRUNNLAG

Stiftelsen Reto for Håp er en stiftelse som er uavhengig av støtte fra det offentlige, andre enheter eller virksomheter. Gjennom ulike aktiviteter blir de som får hjelp sysselsatt. Både som en del av behandlingsopplegget, men også som en måte å finansiere den daglige driften. Stiftelsen er dermed selvunderholdt. Alle pengene som genereres av stiftelsen blir brukt av stiftelsen til sitt formål. Våre gjenbruksbutikker (f.eks Håp Gjenbruk i Spydeberg) er eksempler på hvordan vi får hjulene til å gå rundt uten støtte utenfra.