RETO for HÅP

Gratis hjelp til rusmisbrukere

Her har vi samlet en del av de spørsmålene folk ofte stiller oss.

Hvorfor er det gratis?
Vi ønsker at alle som vil ha hjelp skal få det. Derfor er det viktig at det ikke står noen hinder i veien for at de som trenger det skal få behandling. Vi finansierer driften gjennom blant annet drift av bruktbutikker.

Hvor lang tid tar behandlingen?
Det er helt individuelt, men en person vil som regel tilbringe et år eller mer i behandlingsopplegget.

Kan behandlingen foregå i utlandet?
Ofte skjer den første delen av behandlingen i Sverige. Det er flere grunner til dette. Det har vist seg heldigere at den innledende delen av behandlingen – herunder avrusning – skjer i utlandet.

Er en eventuell reise til utlandet gratis?
Nei. Selve reisen er ikke gratis, men behandlingen og oppholdet er gratis.

Brukes det medikamenter under behandlingen?
Vi bruker ikke medikamenter under behandlingen.

Kan jeg røyke eller snuse under behandlingen?
Nei. Fordi vi ønsker å hjelpe den enkelte til et liv fri fra bindinger.

Kan jeg gjøre som jeg vil under oppholdet?
Nei. Du vil være under oppfølging av tilsynspersonell under oppholdet.

Kan jeg avslutte behandlingen når jeg vil?
Alle som starter behandlingen må gjøre dette frivillig, og alle står således fritt til å avslutte når de ønsker det.

 

Får jeg enerom?
Nei. Det er flere grunner til dette. En av dem er den personlige oppfølgingen vi mener er nødvendig for et positivt resultat.

Er Stiftelsen Reto en kristen stiftelse?
Stiftelsen Reto tror at den eneste som setter virkelig fri, er Jesus Kristus. Dette er kjernen i vårt rehabiliteringsarbeid. Samtidig er vår intensjonen å gi gratis hjelp til alle som ønsker det, uten noen som helst form for sosial, rasemessig, religiøs, seksuell eller sykdomsbasert diskriminering.

Må jeg være kristen for å starte behandlingen?
Nei. Vår intensjon er å gi gratis hjelp til alle som ønsker det, uten noen som helst form for sosial, rasemessig, religiøs, seksuell eller sykdomsbasert diskriminering.

Prøver Reto å “hjernevaske” de som er til behandling?
Nei. I vår åpenhet – om hva vi står for idéologisk – ligger brukerens trygghet. Vårt ønske er å hjelpe de som trenger hjelp. Vi har ingen skjulte agendaer eller økonomiske motiver for vår drift – men drives av vår tro på Jesus Kristus.

Kan jeg stole på opplegget?
Stiftelsen Reto har siden 1985 tatt imot mennesker med rusproblemer og hjulpet svært mange til et liv fri fra rus.

Kan jeg bruke min mobil, datamaskin, ipod eller lignende?
Nei. Fordi vi ønsker å hjelpe den enkelte til et liv fra bindinger, vil vi heller ikke tillate disse enhetene under oppholdet på våre sentere. For mange kan dette virke ekstremt, men vår erfaring viser oss at nettopp slike enheter kan forsinke eller i verste fall forhindre en vellykket behandling.

Lurer du på noe annet? Bare ta kontakt!