RETO for HÅP

Gratis hjelp til rusmisbrukere

Vi takker XL Bygg Knatterudfjellet og Mona Betong for deres hjelp i vårt byggeprosjekt på Nesset, Tomter.